top of page
logo.png
149238287_225356215920109_4678872648742527412_n.jpg

An n kolabore epi prepare pou bay pi bon repons nan moman dezas yo ak nan lavni. 

Repons gwo tranblemanntè 14 out 2021 an montre aklè gwo defi peyi dAyiti ap fè fas kare pa rapò a preparasyon pou rive pote bon asistans nan ka kote gen gwo dega, malgre leson moun  te aprann aprè tranblemanntè 2010 la epi siklòn Matthew 2016 la ki te pase nan menm zòn nan. 

 

Akoz malè pandye katastwòf natirèl ki sou Ayiti melanje a vilnerabilite popilasyon an, li enpòtan poun amelyore jan nou ap pote asistans pandan katastwòf yo epi amelyore kapasite nou pou byen prepare epi tou byen pote asistans lè malè rive ankò.  

​​

Vin patisipe nan yon gwo chita pale ak dirijan sosyete sivil yo, otorite lokal yo, aktè nasyonal ak entènasyonal yo kap travay pou bay yon repons solid aprè tranbleman tè 2021 an, pou n ka

 • evalye kis ki fèt deja pandan dènye mwa yo nan zòn Gransid la

 • amelyore kowòdinasyon asistans la pou bezwen ijan ki toujou nesesè

 • Idantifye etap pou amelyore jan pou moun prepare avan, epi kapasite, kowòdinasyon ak sistèm yo

Ki Kote

La Cretonne Hotel, Okay

Wout Ayopò, Bourjolly 1, apre faktori Simon, Okay

Telefòn: (509) 2811-9313 / 3497-7515 / 4180-9993

Imel: lacretonne.hotel@gmail.com

Akèy / Jedi 9 jen

Lansman ak yon resepsyon nan aswè nan La Cretonne ak mizik epi atis envite

 

Premye jou / Vandredi 10 jen

8:30 - 8:45am   

Akèy

8:45 - 9:10am   

Diskou prensipal

9:10 - 10:30am

Diskisyon panèl: Bilan - Ki sa repons lan te ye jiskaprezan? Ki enpak ki te genyen?

10:30 - 11:00am

Poz

11:00 - 12:30pm

Panèl diskisyon: Konprann estrikti ki egziste deja pou preparasyon pou katastwòf, repons ak kowòdinasyon

 • Entwodiksyon platfòm kowòdinasyon

12:30 - 1:45pm

Manje midi ak devlopman kontak ant patisipan

1:45 - 3:15pm

Atelye ti gwoup: Preparasyon ak repons pou katastwòf: Leson ki aprann, pi bon pratik ak domèn priyorite pou rekiperasyon ak rekonstriksyon

 • Edikasyon

 • Sante

 • WASH

 • Abri

 • Granmoun tet nou nan prodiksyon manje ak sekirite manje ak mwayen pou viv

3:15 - 3:45pm

Plenyè: Rezime atelye yo

3:45 - 4:00pm

Poz

4:00 - 5:00pm

Fanm ak preparasyon pou katastwòf ak repons​

*Sesyon Espas Ouvri

5:00 - 5:15pm

Remak pou fini aktivite a

Si ou vle: Pwojeksyon yon fim

Dezyèm jou / Samdi 11 jen

8:30 - 8:45

Akèy ak rezime premye jou a

8:45 - 9:45am

Panel Plenyè: Aprantisaj ak Responsablite: Poukisa Nouvo Estanda Minimòm pou Ayiti? (vityèl)

9:45 - 10:45am

Sesyon paralèl:

 • Kowòdinasyon an aksyon: Koray & Pestle

 • Angaje dyaspora (vityèl)

 • Bati konpetens platfom

10:45 - 11:15am

Poz

11:15 - 12:15pm

Panel Plenyè: Filantropi efektif nan anviwònman dezas (vityèl)

12:15 - 1:45pm

Manje midiak devlopman kontak ant patisipan

1:45 - 3:15pm

Sesyon paralèl:

Atelye rejyonal yo: Ranfose kowòdinasyon pou yon repons pi efikas

 • Sid

 • Grande Anse

 • Nippes

*Sesyon Espas Ouvri

Bati konpetans platfom

3:15 - 4:15pm

Fèmti: Gade pi devan

 • Angajman

 • Kowòdinasyon ak Amelyorasyon Sistèm

149238287_225356215920109_4678872648742527412_n.jpg
logo.png

This conference is organized by Haiti Response Coalition and Haiti Development Institute with the support of our co-hosts

HFH_Logo_Color_RGB_250px.jpg
Screen Shot 2022-03-21 at 12.06.30 PM.png
W.K._Kellogg_Foundation_logo.png
bottom of page